Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"
 

 Поштовани родитељи и драги ученици Средње медицинске школе "Свети Василије Острошки", обавештавамо вас да је дошло до промене динарског жиро рачуна наше школе. 
Нови жиро рачун: 265330031003734607, Raiffeisen бaнка

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА МЕСЕЦ ЈУН, ШКОЛСКА 2023/2024. ГОДИНЕ

Анатомија и физиологија – 24. 06. 2024. године у 16:00 часова, учионица 4

Аналитичка хемија – 28. 06. 2024. године у 16:00 часова, учионица 8

Биологија – 24. 06. 2024. године у 16:30 часова, учионица

Броматологија – 28. 06. 2024. године у 16:00 часова, лабораторија

Броматологија са дијететиком – 28. 06. 2024. године у 16:00 часова, лабораторија

Васпитање и нега деце, вежбе, 25. 06. 2024. године у 16:00 часова, учионица 4

Васпитање и нега деце, теорија, 25. 06. 2024. године у 16:30 часова, учионица 4

Гинекологија и акушерство – 24. 06. 2024. године у 16:00 часова, учионица 4

Географија, 24. 06. 2024. у 16:00 часова, учионица 6

Грађанско васпитање, 28. 06. 2024. године у 18:00 часова, учионица 1

Дечија психологија, 27. 06. 2024. године у 17:00 часова, учионица 3

Енглески језик, 28. 06. 2024. године у18: 00 часова, учионица 8

Здравствена нега и рехабилитација, вежбе, 26. 06. 2024. године  18:00 часова, кабинет 18

Здравствена нега и рехабилитација, теорија 25. 06. 2024. године у 15:30 часова

Здравствена нега деце раног узраста – 26. 06. 2024. године у 16:00 часова, кабинет 12

Здравствена нега 1, 2 – 25. 06. 2024. године у 16:40 часова, кабинет 12

Здравствена нега 3, 4 – 26. 06. 2024. године у 16:30 часова, кабинет 12

Здравствена нега у кући - 26. 06. 2024. године у 16:30 часова, кабинет 12

Здравствена психологија, 27. 06. 2024. године у 17:00 часова, учионица 3

Инфектологија - 27. 06. 2024. године у 17:00 часова, учионица 6

Инфектологија са негом - 27. 06. 2024. године у 17:00 часова , учионица 6

Историја, 24. 06. 2024. године у 18:00 часова, учионица 8

Интерна медицина – 28. 06. 2024. године у 17:00 часова, учионица 4

Исхрана - 28. 06. 2024. године у 17:00 часова, учионица 4

Кинезиологија – теорија 24. 06. 2024. године у 16:00 часова, учионица 4

Кинезиологија, вежбе, 26. 06. 2024. године у 18:00 часова, кабинет 18

Кинезитерапија – теорија, 25. 06. 2024. године у 15:30 часова, учионица 4

Кинезитерапија, вежбе, 26. 06. 2024. године у 18:00 часова, кабинет 18

Козметологија – 25. 06. 2024. године у 16:00 часова, лабораторија

Култура тела, 28. 06. 2024. године у 18:00 часова, учионица 8

Књижевност за децу, 28. 06. 2024. у 18:00 часова, учионица 4

Ликовна култура, 28.06. 2024. године у 18:30 часова, учионица 2

Латински језик, 26. 06. 2024. године у 16:00 часова, учионица 6

Лабораторијске технике – 26. 06. 2024. у 17:00 часова, лабораторија

Математика, 28. 06. 2024. године у 18:00 часова, учионица 4

Музичка култура, 26. 06. 2024. у 16:00 часова, учионица 8

Музичко васпитање деце раног узраста, 26. 06. 2024. у 16:00 часова, учионица 8

Масажа - теорија, 25. 06. 2024. године у 15:30 часова

Масажа, вежбе, , 26. 06. 2024. године у 18:00 часова, кабинет 18

Медицинска биохемија, вежбе, смер Лабораторијски техничар – 24. 06. 2024. у 17:00 часова, лабораторија

Медицинска биохемија, теорија, ЛБТ, 28. 06. 2024. године у 16:00 часова, лабораторија

Медицинска биохемија, теорија, МСТ, 24. 06. 2024. године у 18:00 часова, учионица 6

Медицинска географија, 24. 06. 2024. у 16:00 часова, учионица 6

Медицинска информатика, 28. 06. 2024. у 18:30 часова, учионица 8

Медицинска етика, 25. 06. 2024. у 17:00 часова, учионица 6

Микробиологија са епидемиологијом - 27. 06. 2024. године у 17:00 часова

Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом, теорија, 24. 06. 2024. године у 18:00 часова

Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом, вежбе, 26. 06. 2024. у 17:00 часова, лабораторија

Неурологија - 28. 06. 2024. године у 17:00 часова, учионица 6

Основи клиничке медицине, 25. 06. 2024. године у 15:30 часова, учионица 4

Основи клиничке фармације, 25. 06. 2024. у 16:00 часова, лабораторија

Организација фармацеутске делатности, 25. 06. 2024. у 16:00 часова, лабораторија

Патологија, Патофизиологија, Патологија са негом, 27. 06. 2024. године у 17:00 часова, учионица 4

Педијатрија, Педијатрија са негом - 26. 06. 2024. године у 18:00 часова, учионица 2

Прва помоћ - 25. 06. 2024. године у 15:30 часова, учионица 4

Психијатрија – 24. 06. 2024. године у 17:00 часова, учионица 6

Предшколска педагогија, 25. 06. 2024. у 16:30 часова, учионица 4

Предузетништво, 24. 06. 2026. у 16:00 часова, учионица 1

Психологија, 27. 06. 2024. године у 17:00 часова, учионица 3

Рачунарство и информатика, 28. 06. 2024. године у 18:00 часова, учионица 4

Специјална рехабилитација, вежбе, 26. 06. 2024. године у 18:00 часова, кабинет 18

Специјална рехабилитација, теорија, - 25. 06. 2024. године у 15:30 часова, учионица 4

Социологија, Социологија са правима грађана, 25.06. 2024. година, у 17:00 часова

Српски језик и књижевност , 28.06. 2024. у 18:00 часова, учионица 4

Токсикологија, Токсиколошка хемија,  - 28. 06. 2024. године у 16:00 часова, учионица 6

Устав и права грађана, 25.06. 2024. година, у 17:00 часова

Фармакологија - 24. 06. 2024. године у 19:00 часова, учионица 4

Физика, 27. 06. 2024. у 16:30 чаова, учионица 1

Филозофија, 25. 06. 2024. у 17:00 часова, учионица 6

Физичко васпитање, 28. 06. 2024. године у 18:00 часова, учионица 6

Физикална терапија, вежбе, 26. 06. 2024. године у 18:00 часова, кабинет 18

Фармацеутска технологија, први и други разред - 25. 06. 2024. године у 16:00 часова, лабораторија

Фармацеутска технологија, трећи и четвртиразред – 27. 06. 2024. у 16:30 часова, лабораторија

Фармакогнозија са фармакотерапија - 25. 06. 2024. године у 16:00 часова, лабораторија

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова - 25. 06. 2024. године у 16:00 часова, лабораторија

Хемија, Хемија (изборни предмет), 28. 06. 2024. године у 16:00 часова, учионица 8

Хистологија, вежбе 26. 06. 2024. у 17:00 часова, лабораторија

Хистологија, теорија, 28. 06. 2024. године у 17:30 часова , учионица 6

Хематологија, вежбе 26. 06. 2024. у 17:00 часова, лабораторија

Хематологија, теорија, 28. 06. 2024. године у 17:30 часова , учионица 6

Хирургија - 25. 06. 2024. године у 15:30 часова, учионица 4

Хигијена и здравствено васпитање, 24. 06. 2024. године у 18:00 часова, учионица 6

                                                                                                                ОБАВЕШТЕЊЕ:

Поштовани родитељи и драги ученици Средње медицинске школe

"Свети Василије Острошки",

Средња медицинска школа "Свети Василије Острошки", са седиштем у ул. Симина 21а у Београду, честита свима  успешан завршетак школске 2022/2023. године и овом приликом позива све родитеље, односно законске заступнике, чија су деца остварила право уписа да до 12.07.2023. године изврше  упис у наредну 2023/2024. школску годину.

Као што сте упознати, уговор који сте потписали за школску 2022/2023. годину важи  за једну школску годину, а у наредну могу се уписати ученици који су успешно завршили претходну  школску годину и који својим успехом, радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у Школи. Ученици који својим понашањем  крше одредбе Правила понашања у школи, а које прописује Школа по основу права на аутономију установе из члана 99. Закона о основама система образовања и васпитања и врше остале недозвољене радње које се на основу члана 83. Закона о основама система образовања и васпитања сматрају тежим повредама обавеза ученика,  не остварују право уписа у школску  2023/2024. годину,  а посебно у случајевима када је ученику, због непоштовања Правила понашања утврђених општим актима Школе и закона, изречена васпитно-дисциплинска мера или су постојали услови за изрицање те мере. У школској 2023/2024.години Школа није примењивала одредбе чл. 10. Уговора о школовању (једнострани раскид уговора) иако су у појединим случајевима постојали услови за то. Коректним понашањем особља Школе је омогућен неометан завршетак школске године тим ученицима.

С обзиром на то да су мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време свих активности које Школа организује прописани  законом и општим актима Школе, у  ту сврху ће Школа предузети све мере које ће омогућити да ученици и наставници у школској 2023/2024. години, у пријатном и стабилном окружењу, похађају наставу и обављају све наставне активности предвиђене планом и програмом Школе.

На основу свега изложеног, молимо вас да имате разумевања да Школа на овај начин поштује уговоре о школовању који су потписани  као и одредбе важећих општих аката, као и своју пословну политику, не желећи да угрози ничија права , али и желећи да заштити свој углед ,тиме што се не омогућава упис ученика који својим укупним понашањем ометају да се делатност Школе као образовне и васпитне установе несметано обавља, и тиме гради поверење родитеља и ученика који се школују.

                        С поштовањем,

Директор

 

Жаклина Богавац

 

 Поштовани,
Обавештавамо вас да је радно време административних услуга Средње медицинске школе "Свети Василије Острошки" радним данима од 09:00-17:00 часова

                                                                                                                                                                           Срдачно, 
                                                                                                                                                                                   Управа Школе


Напомена:
Сва обавештења пратите на сајту Школе, као и на нашој Фејсбук и Инстаграм страници. За додатне информације доступни смо и путем телефона: 064/1188 391; 064/8412 443


Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)


UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.