Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"


Termini konsultacija za mesec avgust :

Mikrobiologija sa epidemiologijom ; Farmakologija ; Psihijatrija 19.08.2019. u 14h kabinet br.7
Anatomija i fiziologija ;Medicinska biohemija ;Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem ;Patologija ;Interna medicina III ;Infektologija20.08.2019. u14h učionica br.6
Ginekologija i akušerstvo 20.08.2019. u 10.30h kabinet br.7
Zdravstvena nega I,I,III,IV ; Prva pomoć ; Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I,II ; Pedijatrija sa negom III,IV - vežbe ; Infektologija sa negom - vežbe ; 23.08.2019. u 15.30h učionica br.6
 
Termini ispita za mesec avgust :

Preduzetništvo 26.08.2019. u 09h kabinet br. 7
Muzička kultura ; Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta 26.08.2019. u 11h kabinet br. 7
Neurologija 26.08.2019. u 15h
Građansko vaspitanje ; Psihologija ; Zdravstvena psihologija ; Dečija psihologija 27.08.2019. u 09h učionica br. 1
Biologija 27.08.2019. u 11h učionica br. 1
Anatomija i fiziologija ; Patologija ; Interna medicina III ; Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem ; Medicinska biohemija ; Infektologija ; Infektologija sa negom - teorija 27.08.2019. u 17h učionica br. 6
Medicinska etika 28.08.2019. u 11h kabinet br. 7
Latinski jezik 28.08.2019. u 14h kabinet br.7
Srpski jezik i književnost ; Književnost za decu 29.08.2019. u 10h kabinet br. 7
Ginekologija i akušerstvo 29.08.2019. u 11h učionica br. 1
Zdravstvena nega dece I,II,III,IV ;Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I,II ;Prva pomoć ;Infektologija sa negom - vežbe ; 29.08.2019. u 13h učionica br.3
Matematika ; Medicinska informatika 29.08.2019. u 12h učionica br. 1
Geografija 29.08.2019. u 12h učionica br. 1
Engleski jezik 29.08.2019. u 12h kabinet br. 7
Fizika29.08.2019. u 14h učionica br. 1
Predškolska pedagogija ; Vaspitanje i nega dece -teorija 29.08.2019. u 15h učionica br. 3
OKM ; Estetska hirurgija sa negom - teorija 29.08.2019. u 14h kabinet br. 7
Sociologija sa pravima građana 30.08.2019. u 09.30h kabinet br. 7
Zdravstvena nega i rehabilitacija - vežbe ; Masaža - vežbe ; Kineziologija - vežbe ; Specijalna rehabilitacija - vežbe 30.08.2019. u 12.30h učionica br. 1
Farmakologija ; Mikrobiologija sa epidemiologijom ; Psihijatrija 30.08.2019. u 12.30h učionica br. 2
Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci ; Toksikologija 30.08.2019.  u 15.30h učionica br. 3
Hemija 02.09.2019. u 10h kabinet br. 7
Vaspitanje i nega dece - vežbe 03.09. 2019. u 15h

Termini maturskog ispita za smer medicinska sestra-tehničar ; farmaceutski tehničar ; kozmetički tehničar

Praktični ispit za smer medicinska sestra-tehničar 26.08.2019. u 09h kabinet br. 13 ( drugi sprat škole )
Praktični ispit za smer kozmetički tehničar 27.08.2019. u 10h kabinet br. 12 ( drugi sprat škole )
Praktični ispit za smer farmaceutski tehničar 27.08.2019. u 11h kabinet br.12 ( drugi sprat škole )
Test za proveru stručno teorijskih znanja za smer medicinska sestra-tehničar 27.06.2019. u 10h amfiteatar škole ( prvi sprat )
Test za proveru stručno teorijskih znanja za smer Farmaceutski tehničar i Kozmetički tehničar 28.08.2019. u 10h amfiteatar škole ( prvi sprat )
Srpski jezik i književnost za smer medicinska sestra- tehničar , farmaceutski tehničar, kozmetički tehničar 29.08.2019. u 09h amfiteatar škole ( prvi sprat )