Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

 

 

                                                                      ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани родитељи и драги ученици Средње медицинске школе "Свети Василије Острошки", обавештавамо Вас да је дошло до промене динарског жиро рачуна наше школе. 

Нови жиро рачун: 265330031003734607, Raiffeisen бaнка


                         

                                  НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК


 

 

            ПРЕДМЕТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

    ПРОФЕСОРА

             ТЕРМИН

        УЧИОНИЦА

 

Анатомија и физиологија I

 Светлана Матић

 24. 11. 2023. у 18:00 часова

6    

 

Биологија I, II, III, IV

Наташа Даниловић Бабић

30. 11. 2023. у 16:30 часова

2

 

Васпитање и нега деце раног узраста -Т III,IV

Предшколска педагогија

Сандра Митровић

28. 11. 2023. у 16:30 часова

1

 

Васпитање и нега деце раног узраста - В III, IV

Биљана Аћимовић

28. 11. 2023. у 16:00 часова

 кабинет 12

 

Гинекологија и акушерство 

Светлана Матић

24. 11. 2023. у 19:00 часова

    6

 

Географија

Ивана Булајић

27. 11. 2023. у 16:30 часова

8

 

Грађанско васпитање

Сања Ђуричић

30. 11. 2023. у 17:30 часова

2

 

Дерматологија са негом

Драгица Смоловић

24. 11. 2023. у 17:30 часова

6

 

Дечија психологија

Сања Ђуричић

30. 11. 2023. у 17:30 часова

2

 

Естетска хирургија са негом

Дарко Булатовић

24. 11. 2023. у 17:00 часова

4

 

Енглески језик I, II, III, IV

Ведрана Станојевић

24. 11. 2023. у 15:00 часова

4

 

Здравствена нега и рехабилитација - В, I

Весна Гамбирожа

29. 11. 2023. у 17:00 часова

кабинет бр. 18

 

Здравствена нега и рехабилитација - Т, I

Дарко Булатовић

24. 11. 2023. у 17:00 часова

 4

 

Здравствене нега деце раног узраста Т +В, I, II

Биљана Аранђеловић

29. 11. 2023. у 16:00 часова 

кабинет бр. 12 

 

Здравствена нега Т + В, I,II

Марина Симовић

27. 11. 2023. 17:30 часова

кабинет бр. 12

 

Здравствена нега Т+В, III, IV

Здравствена нега у кући 

Маја Ћосовић

30. 11. 2023. у 17:00 часова

кабинет бр. 12

 

Здравствена психологија

Сања Ђуричић

30. 11. 2023. у 17:30 часова 

2

 

Инфектологија III
Инфектологија са негом IV 

Мирјана Бунчић

28. 11. 2023. у 18:00 часова

4

 

Интерна медицина 

Предраг Крупниковић

24. 11. 2023. у 18:30 часова

    4

 

Кинезиологија -В, I,II 

Весна Гамбирожа

29. 11. 2023. у 17:00 часова

 кабинет бр.18     

 

Кинезиологија -T II, III 

Славица Бошков

24. 11. 2023. у 16:20 часова

   2

 

Кинезитерапија В, IV

Весна Гамбирожа

29. 11. 2023. у 17:00 часова

кабинет бр. 18 

 

Кинезитерапија Т, IV 

Дарко Булатовић

24. 11. 2023. у 17:00 часова

4

 

Козметологија Т+В, III, IV

Ивана Пашић

27. 11. 2023. у 15:30 часова

лабораторија

 

Књижевност за децу

Марија Мажибрада

24. 11. 2023. у 16:00 часова

8

 

Ликовна култура

Кристина Станојковић

30. 11. 2023. у 16:30 часова

2

 

Латински језик 

Миланка Митровић

28. 11. 2023. у 16:00 часова

6

 

Математика

Јелена Ирић

28. 11. 2023. у 17:00 часова

2

 

Масажа В, I,II,III

Горан Марић

27. 11. 2023. у 16:30 часова

кабинет бр. 18

 

Масажа Т, I,II,III

Дарко Булатовић

24. 11. у 17:00 часова

4

 

Медицинска биохемија 

Славица Бошковић

30. 11. 2023. у 17:00 часова

2

 

Медицинска етика

Марија Рековић

24. 11. 2023. у 16:00 часова

4

 

Микробиологија са епидемиологијом II

Мирјана Бунчић

28. 11. 2023. у 18:00 часова

4

 

Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом Т+В

Предраг Крупниковић

24. 11. 2023. у 19:00 часова

4

 

Музичко васпитање

Марија Цвијетић

29. 11. 2023. у 16:00 часова

4

 

Музичко васпитање деце раног узраста

Марија Цвијетић

29. 11. 2023. у 16:00 часова

4

 

Неурологија III

Предраг Крупниковић 

24. 11. 2023. у 19:30 часова

4

 

Основи клиничке медицине III

Дарко Булатовић

24. 11. 2023. у 17:00 часова

4

 

Организација фармацеутске делатности II

Ивана Пашић

27. 11. 2023. у 15:30часова

лабораторија

 

Патологија II
Патофизиологија II
Патофизиологија са негом

 

Мирјана Бунчић

28. 11. 2023. у 18:00 часова

4

 

Педијатрија IV

Педијатрија са негом Т+В III, IV

Мирјана Ергић

28. 11. 2023. у 16:00 часова

6

 

Прва помоћ I, IV

Дарко Булатовић

24. 11. 2023. у 17:00 часова

4

 

Психијатрија IV

Славица Бошковић

30. 11. 2023. у 19:00 часова

 

2

 

Предузетништво

Вера Симић

27. 11. 2023. у 16:10 часова

4

 

Рачунарство и информатика

Јелена Ирић

28. 11. 2023. у 17:00 часова

2

 

Специјална рехабилитација В IV

Горан Марић

27. 11. 2023. у 16:30 часова

школа-кабинет 18

 

Специјална рехабилитација Т IV

Дарко Булатовић

24. 11. 2023. у 17:00 часова

4

 

Српски језик и књижевност 

Марија Мажибрада

24. 11. 2023. у 16:00 часова

8

 

Социологија 
Социологија са правима грађана


Слађана Исаиловић

29. 11. 2023. у 16:00 часова

6

 

Устав и права грађана

Слађана Исаиловић

29. 11. 2023. у 16:00 часова

6

 

Фармакологија 

Славица Бошковић

30. 11. 2023. у 18:00 часова

2

 

Физика 

Дивна Вујошевић

27. 11. 2023. у 14:15 часова                           

8

 

Физикална терапија В II,IV

Горан Марић 

27. 11. 2023. у 16:30 часова

кабинет бр. 18

 

Физикална терапија Т II, IV

Дарко Булатовић

24. 11. 2023. у 17:00 часова

4

 

Фармацеутско технолошке операције и поступци Т+В

Фармацеутска технологија II Т+В

 

Ивана Пашић

27. 11. 2023. у 15:30 часова

лабораторија

 

Фармацеутска технологија Т+В 
III,IV

Драгана Миловановић

29. 11. 2023. у 17:00 часова

лабораторја

 

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова Т+В III,IV

Ивана Пашић

27. 11. 2023. у 15:30 часова

лабораторија

 

Хирургија III, IV

Дарко Булатовић

24. 11. 2023. у 17:00 часова

4

 

Хемија I, II, III, IV

Аналитичка хемија

Ивана Марковић

27. 11. 2023. у 16:00 часова

8

 

Хигијена и здравствено васпитање

Милена Ђокић

28. 11. 2023. у 16:30 часова

8

 

 


                                                                                                            ОБАВЕШТЕЊЕ:

Поштовани родитељи и драги ученици Средње медицинске школe

"Свети Василије Острошки",

Средња медицинска школа "Свети Василије Острошки", са седиштем у ул. Симина 21а у Београду, честита свима  успешан завршетак школске 2021/2022. године и овом приликом позива све родитеље, односно законске заступнике, чија су деца остварила право уписа да до 12.07.2023. године изврше  упис у наредну 2023/2024. школску годину.

Као што сте упознати, уговор који сте потписали за школску 2022/2023. годину важи  за једну школску годину, а у наредну могу се уписати ученици који су успешно завршили претходну  школску годину и који својим успехом, радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у Школи. Ученици који својим понашањем  крше одредбе Правила понашања у школи, а које прописује Школа по основу права на аутономију установе из члана 99. Закона о основама система образовања и васпитања и врше остале недозвољене радње које се на основу члана 83. Закона о основама система образовања и васпитања сматрају тежим повредама обавеза ученика,  не остварују право уписа у школску  2023/2024. годину,  а посебно у случајевима када је ученику, због непоштовања Правила понашања утврђених општим актима Школе и закона, изречена васпитно-дисциплинска мера или су постојали услови за изрицање те мере. У школској 2023/2024.години Школа није примењивала одредбе чл. 10. Уговора о школовању (једнострани раскид уговора) иако су у појединим случајевима постојали услови за то. Коректним понашањем особља Школе је омогућен неометан завршетак школске године тим ученицима.

С обзиром на то да су мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време свих активности које Школа организује прописани  законом и општим актима Школе, у  ту сврху ће Школа предузети све мере које ће омогућити да ученици и наставници у школској 2023/2024. години, у пријатном и стабилном окружењу, похађају наставу и обављају све наставне активности предвиђене планом и програмом Школе.

На основу свега изложеног, молимо вас да имате разумевања да Школа на овај начин поштује уговоре о школовању који су потписани  као и одредбе важећих општих аката, као и своју пословну политику, не желећи да угрози ничија права , али и желећи да заштити свој углед ,тиме што се не омогућава упис ученика који својим укупним понашањем ометају да се делатност Школе као образовне и васпитне установе несметано обавља, и тиме гради поверење родитеља и ученика који се школују.

                        С поштовањем,

Директор

 

Жаклина Богавац

 

 Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" biti otvorena za administrativne usluge radnim danima 9-17h  

Srdačno,
Srednja medicinska škola
„Sveti Vasilije Ostroški“
Simina 21a


Napomena:

Pratite obaveštenja na sajtu rednje medicinske škole Vasilije Ostroški i našoj facebook stranici, a za dodatne informacije dostupni smo putem telefona 064/1188 391; 064/8412 443


Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)


UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.