Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ за све ученике Средње медицинске школе "Свети Василије Острошки" који су полагали матурски испит у јануарском испитном року да ће документација бити завршена до 10. 03. 2024. године. Хвала на разумевању.

 

 Поштовани родитељи и драги ученици Средње медицинске школе "Свети Василије Острошки", обавештавамо вас да је дошло до промене динарског жиро рачуна наше школе. 
Нови жиро рачун: 265330031003734607, Raiffeisen бaнка


                                                         
                                               ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК, школска 2023/2024. година

 

 

     ПРЕДМЕТ    

    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

      ПРОФЕСОРА

              ТЕРМИН  

 
УЧИОНИЦА

 

Анатомија и физиологија I

 Светлана Матић

26. 02. 2024. у 16:00 часова 

 7

 

Аналитичка хемија

Ивана Марковић

28. 02. 2024. у 16:00 часова

8

 

Биологија

Наташа Даниловић Бабић

26. 02. 2024. у 18:00 часова

6

 

Броматологија са дијететиком IV

Броматологија Т+В IV

Николина Симеуновић

26. 02. 2024. у 16:00 часова

лабораторија

 

Васпитање и нега деце раног узраста - В III, IV

Биљана Аћимовић

22. 02. 2024. у 16:00 часова

кабинет 12           

 

Васпитање и нега де раног узраста -Т III, IV

Сандра Митровић

27. 02. 2024. у 16:00 часова

кабинет 12

 

Гинекологија и акушерство 

Светлана Матић

26. 02. 2024. у 16:00 часова

7

 

Географија 
Медицинска географија

Ивана Булајић

28. 02. 2024. у 17:30 чаова

7
 

Грађанско васпитање I, II, III, IV

Сања Ђуричић

22. 02. 2024. у 17:30 часова

8

 

Дечија психологија

Сања Ђуричић

22. 02. 2024. у 17:30 часова

8

 

Енглески језик I, II, III, IV

Ивана Милосављевић

28. 02. 2024. у 16:00 часова

8

 

Здравствена психологија

Сања Ђуричић

22. 02. 2024. у 17:30 часова

8

 

Здравствена нега и рехабилитација - В, I

Весна Гамбирожа

 22. 02. 2024. у 19:00 часова

кабинет број18

 

Здравствена нега и рехабилитација - Т, I

Дарко Булатовић

23. 02. 2024. у 16:30 часова

 4

 

Здравствене нега деце раног узраста Т +В, I, II

Биљана Аранђеловић

27. 02. 2024. у 16:00 часова 

кабинет број 12 

 

Здравствена нега Т + В, I,II

Марина Симовић

27. 02. 2024. u 16:40 часова

кабинет број 12

 

Здравствена нега Т+В, III, IV 

Маја Ћосовић

27. 02. 2024. у 16:00 часова

кабинет број 12

 

Инфектологија III
Инфектологија са негом IV 

Мирјана Бунчић

26. 02. 2024. од 16:00 часова

4

 

Интерна медицина 

Исхрана III, IV

Предраг Крупниковић

26. 02. 2024. у 18:30 часова

4

 

Кинезиологија -В, I,II 

Весна Гамбирожа

22. 02. 2024. у 19:00 часова

 кабинет број 18

 

Кинезиологија -T II, III 

Славица Бошков

23. 02. 2024. у 16:25 часова

 6

 

Кинезитерапија В, IV

Весна Гамбирожа

22. 02. 2024. у 19:00 часова

кабинет број 18

 

Кинезитерапија Т, IV 

Дарко Булатовић

23. 02. 2024. у 16:30 часова

4

 

Козметологија Т+В, III, IV

Ивана Пашић

27. 02. 2024. у 16:00 часова

лабораторија

 

Књижевност за децу 

Марија Мажибрада

28. 02. 2024. у 16:00 часова

8

 

Култура тела

Милош Ћирковић

28. 02. 2024. у 16:00 часова

8

 

Лабораторијске технике

Едис Мурати

29. 02. 2024. у 16:30 часова

лабораторија

 

Латински језик 

Лана Младеновић

22. 02. 2024. у 16:00 часова

8

 

Ликовна култура

Кристина Станојковић

28. 02. 2024. у 17:00 часова

8

 

Матаматика

Јелена Ирић

28. 02. 2024. у 17: 00 часова

7

 

Медицинска информатика

Јелена Ирић

28. 02. 2024.  у 17:00 часова

7

 

Масажа В, I,II,III

Горан Марић

26. 02. 2024. у 16:00 часова

кабинет број 18

 

Масажа Т, I,II,III

Дарко Булатовић

23. 02. 2024.у 16:30 часова

4

 

Медицинска биохемија 

 

Славица Бошковић

22. 02. 2024. у 18:00 часова

2

 

Медицинска биохемија Т - лабораторијски техничари

Николина Симеуновић

26. 02. 2024. у 16:00 часова

лабораторија

 

Медицинска биохемија - вежбе
лабораторијски техничар

Александра Спалевић Мијатовић

27. 02. 2024. у 16:00 часова

лабораторија

 

Микробиологија и епидемиологија са паразитологијом -В

Едис Мурати

29. 02. 2024. у 16:30 часова

лабораторија

 

Микробиологија  и епидемиологија са паразитологијом -Т

Јасна Пантелић

23. 02. 2024. у 16:30 часова

7

 

Микробиологија са епидемиологијом II

Мирјана Бунчић

26. 02. 2024. у 16:00 часова

6

 

Музичко васпитање деце раног узраста
Музичко васпитање

Марија Цвијетић

26. 02. 2024. у 16:30 часова

1

 

Медицинска етика

Марија Рековић 

28. 02. 2024. у 17:00 часова

1

 

Неурологија III

Хематологија са трансфузиологијом- теорија

Предраг Крупниковић 

26. 02. 2024. у 19:30 часова

4

 

Основи клиничке медицине III

Дарко Булатовић

23. 02. 2024. у 16:30 часова

4

 

Основи клиничке фарамације III

Ивана Пашић

27. 02. 2024. у 16:00 часова

лабораторија

 

Организација фармацеутске делатности II

  Ивана Пашић

27. 02. 2024. у 16:00 часова

лабораторија

 

Хемија 

Ивана Марковић

28. 02. 2024. у 16:00 часова

 
 

Хирургија

Дарко Булатовић 

23. 02. 2024. у 16:30 часова

4

 

Хистологија- вежбе

Маја Борић

27. 02. 2024. у 18:00 часова

лабораторија

 

Хематологија са трансфузиологијом-вежбе

Маја Борић

27. 02. 2024. у 18:00 часова

лабораторија

 

Хигијена и здравствено васпитање

Јасна Пантелић

23. 02. 2024. у 16:30 часова

7

 

Патологија II
Патофизиологија II
Патофизиологија са негом

Хистологија-теорија

Мирјана Бунчић

26. 02. 2024. у 16:00 часова

4

 

Педијатрија IV

Педијатрија са негом Т+В III, IV

Мирјана Ергић

27. 02. 2024. у 15:30 часова

6

 

Прва помоћ I, IV

Дарко Булатовић

23. 02. 2024. у 16:30 часова

4

 

Предузетништво

Вера Симић 

28. 02. 2024. у 16:00 часова

1

 

Предшколска педагогија II

Сандра Митровић

27. 02. 2024. у 16:00 часова

8

 

Психијатрија IV

Неуропсихијатрија са негом

Славица Бошковић

22. 02. 2024. у 19:00 часова

 

7

 

Рачунарство и информатика

Јелена Ирић

28. 02. 2024. у 16:00 часова

7

 

Српски језик и књижевност 

Марија Мажибрада

28. 02. 2024. у 16:00 часова

8

 

Социологија са правима грађана
Социологија 

Слађана Исаиловић 

28. 02. 2024. у 16:00 часова

1

 

Специјална рехабилитација В IV

Горан Марић

26. 02. 2024. у 16:00 часова

кабинет број 18

 

Специјална рехабилитација Т IV

Дарко Булатовић

23. 02. 2024. у 16:30 часова

4

 

Токсикологија

Николина Симеуновић

26. 02. 2024. у 16.00 часова

лабораторија

 

Устав и права грађана

Слађана Исаиловић

28. 02. 2024. у 16:00 часова

1
 

Фармакологија 

Славица Бошковић

22. 02. 2024. у 17:00 часова

2

 

Физикална терапија В II,IV

Горан Марић 

26. 02. 2024. у 16:00 часова

кабинет број 18

 

Физичко васпитање

Милош Ћирковић

28. 02. 2024. у 16:00 часова

4

 

Филозофија

Марија Рековић

28. 02. 2024. у 17:00 часова

7

 

Физикална терапија Т II, IV

Дарко Булатовић

23. 02. 2024. у 16:30 часова

4

 

Фармацеутско технолошке операције и поступци Т+В

Фармацеутска технологија II Т+В

 

Ивана Пашић

27. 02. 2024. у 16:00 часова

лабораторија

 

Фармакогнозија са фитотерапијом
Фармакологија и фармакотерапија

Ивана Пашић

27. 02. 2024. у 16:00 часова

лабораторија
 

Фармацеутска технологија Т+В 
III,IV

Драгана Миловановић

26. 02. 2024. у 17:00 часова

лабораторија

 

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова Т+В III,IV

Ивана Пашић

27. 02. 2024. у 16:00 часова

лабораторија

 

Физика 

Дивна Вујошевић

26. 02. 2024. 16:25 часова

7

 

 


                                                                                                            ОБАВЕШТЕЊЕ:

Поштовани родитељи и драги ученици Средње медицинске школe

"Свети Василије Острошки",

Средња медицинска школа "Свети Василије Острошки", са седиштем у ул. Симина 21а у Београду, честита свима  успешан завршетак школске 2022/2023. године и овом приликом позива све родитеље, односно законске заступнике, чија су деца остварила право уписа да до 12.07.2023. године изврше  упис у наредну 2023/2024. школску годину.

Као што сте упознати, уговор који сте потписали за школску 2022/2023. годину важи  за једну школску годину, а у наредну могу се уписати ученици који су успешно завршили претходну  школску годину и који својим успехом, радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у Школи. Ученици који својим понашањем  крше одредбе Правила понашања у школи, а које прописује Школа по основу права на аутономију установе из члана 99. Закона о основама система образовања и васпитања и врше остале недозвољене радње које се на основу члана 83. Закона о основама система образовања и васпитања сматрају тежим повредама обавеза ученика,  не остварују право уписа у школску  2023/2024. годину,  а посебно у случајевима када је ученику, због непоштовања Правила понашања утврђених општим актима Школе и закона, изречена васпитно-дисциплинска мера или су постојали услови за изрицање те мере. У школској 2023/2024.години Школа није примењивала одредбе чл. 10. Уговора о школовању (једнострани раскид уговора) иако су у појединим случајевима постојали услови за то. Коректним понашањем особља Школе је омогућен неометан завршетак школске године тим ученицима.

С обзиром на то да су мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време свих активности које Школа организује прописани  законом и општим актима Школе, у  ту сврху ће Школа предузети све мере које ће омогућити да ученици и наставници у школској 2023/2024. години, у пријатном и стабилном окружењу, похађају наставу и обављају све наставне активности предвиђене планом и програмом Школе.

На основу свега изложеног, молимо вас да имате разумевања да Школа на овај начин поштује уговоре о школовању који су потписани  као и одредбе важећих општих аката, као и своју пословну политику, не желећи да угрози ничија права , али и желећи да заштити свој углед ,тиме што се не омогућава упис ученика који својим укупним понашањем ометају да се делатност Школе као образовне и васпитне установе несметано обавља, и тиме гради поверење родитеља и ученика који се школују.

                        С поштовањем,

Директор

 

Жаклина Богавац

 

 Поштовани,
Обавештавамо вас да је радно време административних услуга Средње медицинске школе "Свети Василије Острошки" радним данима од 09:00-17:00 часова

                                                                                                                                                                           Срдачно, 
                                                                                                                                                                                   Управа Школе


Напомена:
Сва обавештења пратите на сајту Школе, као и на нашој Фејсбук и Инстаграм страници. За додатне информације доступни смо и путем телефона: 064/1188 391; 064/8412 443


Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)


UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.