Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

 

OBAVEŠTENJE:


RASPORED ISPITA – JUN 2022

 

PREDMET

TERMIN

Analitička hemija  T+V II

30.06.2022. u 16.00h

Anatomija i fiziologija I

01.07.2022. u 16.00h

Biologija I, II, III, IV

28.06.2022. u 17.00h

Dečja psihologija T+V III

29.06.2022. u 10.00h

Engleski jezik I, II, III, IV

30.06.2022. u 14.00h

Farmaceutska hemija sa analitikom lekova T+V III, IV

27.06.2022. u 18.00h

Farmaceutska tehnologija T+V II, III, IV

27.06.2022. u 18.00h

Farmakognozija sa fitoterapijom T+V II, III, IV

27.06.2022. u 18.00h

Farmakologija i farmakoterapija IV

27.06.2022. u 18.00h

Farmakologija II

01.07.2022. u 17.00h

Farmakologija III

27.06.2022. u 18.00h

Filozofija IV

27.06.2022. u 15.30h

Fizika I, II, III, IV

30.06.2022. u 16.00h

Fizikalna terapija – teorija III, IV

30.06.2022. u 15.00h

Fizikalna terapija – vežbe III, IV

29.06.2022. u 17.00

Geografija I, II

29.06.2022. u 13.00h

Ginekologija i akušerstvo III

29.06.2022. u 19.00h

Građansko vaspitanje I, II, III, IV

29.06.2022. u 10.00h

Hemija I, II, III, IV

30.06.2022. u 16.00h

Hemija III, IV

30.06.2022. u 16.00h

Higijena i zdravstveno vaspitanje II

01.07.2022. u 16.00h

Hirurgija III

29.06.2022. u 19.00h

Hirurgija IV

29.06.2022. u 19.00h

Histologija – teorija II

01.07.2022. u 18.00h

Infektologija III

27.06.2022. u 16.00h

Infektologija sa negom IV

27.06.2022. u 16.00h

Interna medicina III, IV

28.06.2022. u 15.30h

Istorija I, II, III, IV

27.06.2022. u 15.00h

Kineziologija – teorija II, III

28.06.2022. u 18.00h

Kineziologija – vežbe II, III

29.06.2022. u 17.00h

Kineziterapija – teorija IV

30.06.2022. u 15.00h

Književnost za decu III

27.06.2022. u 14.00h

Latinski jezik I

27.06.2022. u 16.00h

Masaža – teorija I, II, III

30.06.2022. u 15.00h

Masaža – vežbe I, II, III

29.06.2022. u 17.00h

Masaža III

29.06.2022. u 17.00h

Matematika I, II, III, IV

29.06.2022. u 13.00h

Medicinska biohemija – teorija III, IV

27.06.2022. u 16.00h

Medicinska biohemija II, III, IV

27.06.2022. u 16.00h

Medicinska etika I, II, III

27.06.2022. u 15.30h

Medicinska informatika III, IV

29.06.2022. u 13.00h

Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom – teorija II, III, IV

01.07.2022. u 18.00h

Mikrobiologija sa epidemiologijom II

01.07.2022. u 16.00h

Muzička kultura I

28.06.2022. u 18.00h

Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta T+V IV

28.06.2022. u 18.00h

Neurologija III

28.06.2022. u 16.00h

Osnovi kliničke farmacije III

27.06.2022. u 18.00h

Osnovi kliničke medicine III

30.06.2022. u 15.00h

Patologija, Patofiziologija II

28.06.2022. u 15.00h

Pedijatrija IV

29.06.2022. u 11.00h

Pedijatrija sa negom - teorija III, IV

29.06.2022. u 11.00h

Predškolska pedagogija II

30.06.2022. u 16.30h

Preduzetništvo IV

27.06.2022. u 15.00h

Prva pomoć I, IV

30.06.2022. u 15.00h

Psihijatrija IV

01.07.2022. u 18.00h

Računarstvo i informatika I

29.06.2022. u 13.00h

Sociologija sa pravima građana, Sociologija III

27.06.2022. u 18.00h

Srpski jezik i književnost I, II, III, IV

27.06.2022. u 14.00h

Toksikologija III

27.06.2022. u 18.00h

Toksikološka hemija III

27.06.2022. u 18.00h

Ustav i prava građana IV

27.06.2022. u 18.00h

Vaspitanje i nega dece ranog uzrasta - teorija III, IV

30.06.2022. u 16.30h

Vaspitanje i nega dece ranog uzrasta - vežbe III, IV

30.06.2022. u 15.30h

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta T+V I, II

28.06.2022. u 18.00h

Zdravstvena nega T+V I, II, III, IV

28.06.2022. u 15.00h

Zdravstvena psihologija, Psihologija II, III

29.06.2022. u 10.00h


Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" biti otvorena za administrativne usluge radnim danima 9-17h  

Srdačno,
Srednja medicinska škola
„Sveti Vasilije Ostroški“
Simina 21a


Napomena:

Pratite obaveštenja na sajtu srednje medicinske škole Vasilije Ostroški i našoj facebook stranici, a za dodatne informacije dostupni smo putem telefona 064/1188 391; 064/8412 443


Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)


UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.