Vandredno
 • FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR | Vanredno školovanje

  Osnovni cilj školskog programa je koncipiran tako da omogući učenicima upoznavanje sa etiologijom, patofiziologijom, patoanatomijom i terapijom, odnosno terapijskim postupcima, tehnikama i metodama kod raznih patoloških stanja kod kojih je indikovan neki od vidova fizikalne terapije i kineziterapije.

  Učenik stiče i razvija stručne kompetencije iz oblasti fizioterapeutskih postupaka, počev od procene, tretmana, kontrole do evaluacije primenjenog tretmana kod kojih je indikovana fizioterapija.

  Prateći potrebe savremenog društva za doživotnim obrazovanjem Srednja Medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" pruža mogućnosti da se u oblasti zdrastva i socijalne zaštite kroz formu vanrednog učenja, prekvalifikacije i dokvalifikacije zainteresovani učenici upišu i završe za zanimanje FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR.


 • Vanredno učenje za Fizioterapeutskog tehničara

  Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" pruža mogućnost daljeg školovanja za učenike koji su stariji od 17 godina i koji su završili bar jedan razred obrazovnog profila Fizioterapeutski tehničar i žele da nastave školovanje kroz formu vanrednog učenja.


 • Prekvalifikacija za Fizioterapeutskog tehničara

  Škola pruža mogućnost promene obrazovnog profila kroz prekvalifikaciju za medicinsko zanimanje Fizioterapeutski tehničar. Posle završene bilo koje srednje škole sa IV stepenom kandidati polažu razliku stručnih predmeta, dopunske ispite koje nisu imali u prethodno završenoj srednjoj školi IV stepena.


 • Dokvalifikacija za Fizioterapeutskog tehničara

  Škola pruža mogućnost promene obrazovnog profila posle završene srednje škole III stepena kroz dokvalifikaciju za zanimanje Fizioterapeutski tehničar IV stepena. Kandidati polažu razliku svih predmeta koje nisu imali u prethodno završenoj školi kao i predmete čiji se sadržaj razlikuje od predmeta koji se izučavaju na smeru na kojem se vrši dokvalifikaciija.


 • Uslovi za upis: I razred

  • završena osnovna škola,
  • završena ili započeta bilo koja srednja škola (III, IV stepen)


 • Potrebna dokumenta

  • Prijava za upis
  • Overena fotokopija svih svedočanstava i diplome
  • Očitana lična karta
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Prijava za polaganje ispita za vanredne učenike • Udžbenici

  Preuzmite spisak udžbenika za smer fizioterapeutski tehničar