Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

 

RASPORED KONSULTACIJA – AVGUST 2022

 

PREDMET

TERMIN

ZOOM ID

MATURSKI ISPIT

medicinska sestra tehničar

17.8.2022. u 19.00h

5985545889

Anatomija i fiziologija I

16.08.2022.u 17.30h

8825005657

Bromatologija sa dijetetikom IV

16.08.2022.u 19.00h

6218230874

Bromatologija T+V IV

16.08.2022.u 19.00h

6218230874

Farmaceutska hemija sa analitikom lekova T+V III, IV

16.08.2022.u 19.00h

6218230874

Farmaceutska tehnologija T+V II, III, IV

16.08.2022.u 19.00h

6218230874

Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci T+V I

16.08.2022.u 19.00h

6218230874

Farmakognozija sa fitoterapijom T+V II, III, IV

16.08.2022.u 19.00h

6218230874

Farmakologija i farmakoterapija IV

16.08.2022.u 19.00h

6218230874

Farmakologija II

15.08.2022.u 16.00h

7320676978

Farmakologija III

16.08.2022.u 19.00h

6218230874

Fizikalna medicina III

15.08.2022.u 13.00h

4878187115

Fizikalna terapija – teorija III, IV

15.08.2022.u 13.00h

4878187115

Fizikalna terapija – vežbe III, IV

16.08.2022.u 19.00h

4056899220

Ginekologija i akušerstvo III

15.08.2022. u 19.00h

9052500446

Higijena i zdravstveno vaspitanje II

16.08.2022.u 18.15h

8825005657

Hirurgija III

15.08.2022. u 19.00h

2823359987

Hirurgija IV

15.08.2022. u 19.00h

9052500446

Histologija – teorija II

16.08.2022.u 18.15h

8825005657

Infektologija III

15.08.2022.u 17.00h

9907439346

Infektologija sa negom IV

15.08.2022.u 17.00h

9907439346

Interna medicina III, IV

15.08.2022.u 20.00h

2411357522

Kineziologija – teorija II, III

15.08.2022.u 10.00h

6076035169

Kineziologija – vežbe II, III

16.08.2022.u 19.00h

4056899220

Kineziterapija – teorija IV

15.08.2022.u 13.00h

4878187115

Kineziterapija – vežbe IV

16.08.2022.u 19.00h

9186953944

Kozmetologija T+V III, IV

16.08.2022.u 19.00h

6218230874

Laboratorijske tehnike T+V I

15.08.2022.u 16.00h

6221556870

Masaža – teorija I, II, III

15.08.2022.u 13.00h

4878187115

Masaža – vežbe I, II, III

16.08.2022.u 19.00h

4056899220

Masaža III

16.08.2022.u 19.00h

4056899220

Medicinska biohemija – teorija III, IV

15.08.2022.u 17.00h

2823359987

Medicinska biohemija II, III, IV

15.08.2022.u 17.00h

2823359987

Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom – teorija II, III, IV

16.08.2022. u 19.00h

8825005657

Mikrobiologija sa epidemiologijom II

16.08.2022. u 19.00h

8825005657

Neurologija III

15.08.2022. u 19.30 h

2823359987

Organizacija farmaceutske delatnosti II

16.08.2022.u 19.00h

6218230874

Osnovi kliničke farmacije III

16.08.2022.u 19.00h

6218230874

Osnovi kliničke medicine III

15.08.2022.u 13.00h

4878187115

Patologija, Patofiziologija II

15.08.2022. u 19.00 h

2411357522

Pedijatrija IV

16.08.2022.u 21.00h

666-482-9872

Pedijatrija sa negom - teorija III, IV

16.08.2022.u 21.00h

666-482-9872

Prva pomoć I, IV

15.08.2022.u 13.00h

4878187115

Psihijatrija IV

15.08.2022.u 18.00h

7320676978

Specijalna rehabilitacija – teorija IV

15.08.2022.u 13.00h

4878187115

Specijalna rehabilitacija – vežbe IV

16.08.2022.u 19.00h

4056899220

Toksikologija III

16.08.2022.u 19.00h

6218230874

Toksikološka hemija III

16.08.2022.u 19.00h

6218230874

Vaspitanje i nega dece ranog uzrasta - vežbe III, IV

15.08.2022. mejl

biljana.acimovic@gmail.com

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta T+V I, II

16.08.2022. u 17.00 h

9591421035

Zdravstvena nega i rehabilitacija – teorija I

15.08.2022.u 13.00h

4878187115

Zdravstvena nega i rehabilitacija – vežbe I

16.08.2022. u 19.00h

4056899220

Zdravstvena nega T+V I, II, III, IV

16.08.2022. u 18.00h

5985545889


ОБАВЕШТЕЊЕ:

Поштовани родитељи и драги ученици Средње медицинске школe

«Свети Василије Острошки»,

Средња медицинска школа «Свети Василије Острошки» са седиштем у ул. Симина 21а у Београду честита свим родитељима и ученицима Школе успешан завршетак школске 2021/2022 године и овом приликом позива све родитеље, односно законске заступнике чија су деца остварила право уписа да до 12.07.2022.год. изврше  упис у наредну 2022/2023. школску годину.

Као што сте упознати, уговор који сте потписали за школску 2021/2022 годину важи  за једну школску годину, а у наредну школску годину могу се уписати ученици који су успешно завршили претходну годину и који својим успехом, радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у Школи. Ученици који својим понашањем  крше одредбе Правила понашања у школи, а које прописује Школа по основу права на аутономију установе из члана 99. Закона о основама система образовања и васпитања и врше остале недозвољене радње које се на основу члана 83. Закона о основама система образовања и васпитања сматрају тежим повредама обавеза ученика,  не остварују право уписа у школској 2022/2023. години,  а посебно у случајевима када је ученику, због непоштовања Правила понашања утврђених општим актима Школе и Закона изречена васпитно-дисциплинска мера или су постојали услови за изрицање те мере. У школској 2021/2022 год. Школа није примењивала одредбе чл. 10. Уговора о школовању (једнострани раскид уговора) иако су у пијединим случајевима постојали услови за то. Коректним понашањем особља Школе је омогућен неометан завршетак школске године тим ученицима.

С обзиром на то да су мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време свих активности које Школа организује прописани  законом и општим актима Школе, у  ту сврху ће Школа предузети све мере које ће омогућити да ученици и наставници у школској 2022/2023 год. у пријатном и стабилном окружењу похађају наставу и обављају све наставне активности предвиђене планом и програмом Школе.

На основу свега изложеног, молимо вас да имате разумевања да Школа на овај начин поштује уговоре о школовању који су потписани  као и одредбе важећих општих аката, као и своју пословну политику, не желећи да угрози ничија права , али и желећи да заштити свој углед ,тиме што се не омогућава упис ученика који својим укупним понашањем ометају да се делатност Школе као образовне и васпитне установе несметано обавља, и тиме гради поверење родитеља и ученика који се школују.

С поштовањем,

Директор

 

Жаклина Богавац

 

 Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" biti otvorena za administrativne usluge radnim danima 9-17h  

Srdačno,
Srednja medicinska škola
„Sveti Vasilije Ostroški“
Simina 21a


Napomena:

Pratite obaveštenja na sajtu srednje medicinske škole Vasilije Ostroški i našoj facebook stranici, a za dodatne informacije dostupni smo putem telefona 064/1188 391; 064/8412 443


Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)


UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.