Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

 

OBAVEŠTENJE:


RASPORED ISPITA – NOVEMBAR 2021.

 

PREDMET

TERMIN

Preduzetništvo 

25.11.2021. u 15:00h učionica 1

Ginekologija i akušerstvo

25.11.2021. u 19:10h učionica 1

Fizika

29.11.2021. u 16:20h učionica 1

Književnost za decu, Srpski jezik i književnost 

24.11.2021. u 16:00h učionica 1

Latinski jezik

23.11.2021. u 14:00h učionica 1

Biologija 

22.11.2021. u 16:00h učionica 1

Anatomija i fiziologija

24.11.2021. u 17:00h učionica 1

Muzička umetnost, Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta

25.11.2021. u 14:30h učionica 1

Patologija

24.11.2021. u 18:30h učionica 1

Neurologija

24.11.2021. u 18:00h učionica 1

Masaža, Fizikalna terapija, Specijalna rehabilitacija, Kineziterapija, Kineziologija

24.11.2021. u 15:30h učionica 1

Specijalna rehabilitacija- teorija, Prva pomoć, Osnove kliničke medicine, Masaža – teorija

26.11.2021. u 16:00h učionica 1

Matematika, Računarstvo i informatika, Medicinska informatika 

23.11.2021. u 15:00h učionica 1

Engleski jezik

29.11.2021. u 15:00h učionica 1

Hemija, Analitička hemija, Organska hemija

29.11.2021. u 16:00h učionica 1

Zdravstvena nega 1,2,3,4

29.11.2021. u 16:00h učionica 1

Hirurgija 3

Medicinska biohemija                              

Estetska hirurgija sa negom

Hematologija sa transfuziologijom

 

23.11.2021. u 17:00h učionica 1

Histologija - teorija
Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom – teorija

24.11.2021. u 16:00h učionica 1

Histologija - vežbe

22.11.2021. u 15:45

Masaža 2, Fizikalna terapija 3, 4 - praktični deo

23.11.2021. u 17:30h učionica 1

Zdravstvena nega i rehabilitacija, Kineziologija 1, 2 – praktični deo

22.11.2021. u 17:30h učionica 1

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta 1,2

30.11.2021. u 17:30h učionica 1

Hirurgija 4

25.11.2021. u 19:10h učionica 1

Infektologija, Infektologija sa negom – teorija

24.11.2021. u 17:30h učionica 1

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

24.11.2021. u 17:00h učionica 1

Interna medicina 3,4

24.11.2021. u 19:00h učionica 1

Mikrobiologija sa epidemiologijom

24.11.2021. u 17:00h učionica 1

Farmakologija

22.11.2021. u 18:20h učionica 1

Psihijatrija

22.11.2021. u 19:15h

Medicinska etika, Logika sa etikom, Filozofija

23.11.2021. u 17:30h učionica 1

Psihologija, Zdravstvena psihologija, Dečija psihologija, Građansko vaspitanje

26.11.2021. u 17:30h učionica 1

Infektologija sa negom – vežbe

29.11.2021. u 16:00h učionica 1

Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom –vežbe

22.11.2021. u 18:00h učionica 1

Sociologija, Ustav i prava građana

26.11.2021. u 17:05h

Pedijatrija sa negom  - vežbe

23.11.2021. u 16:00h učionica 1

Pedijatrija, pedijatrija sa negom  -teorija

25.11.2021. u 18:30h učionica 1

Vaspitanje i nega dece ranog uzrasta – vežbe

30.11.2021. u 16:00h učionica 1

Vaspitanje i nega dece ranog uzrasta – teorija

23.11.2021. u 16:30h učionica 1

Predškolska pedagogija

23.11.2021. u 16:30h učionica 1

Istorija

22.11.2021. u 17:00h učionica 1

Kozmetologija, Osnovi kliničke farmacije, Farmakognozija sa fitoterapijom, Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci, Farmaceutska tehnologija, Bromatologija

25.11. 2021. u 15:00h učionica 1


Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" biti otvorena za administrativne usluge radnim danima 9-17h  

Srdačno,
Srednja medicinska škola
„Sveti Vasilije Ostroški“
Simina 21a


Napomena:

Pratite obaveštenja na sajtu srednje medicinske škole Vasilije Ostroški i našoj facebook stranici, a za dodatne informacije dostupni smo putem telefona 064/1188 391; 064/8412 443


Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)


UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.