Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški"

 

  

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се ученици да је важећи уџбеник из Латинског језика: Латински језик, уџбеник за 1. разред средње медицинске школе, аутори: Јаворка Вагић и Вера Марковић, издавач Data Status, издање: 2023. 

 

                                                                      ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани родитељи и драги ученици Средње медицинске школе "Свети Василије Острошки", обавештавамо Вас да је дошло до промене динарског жиро рачуна наше школе. 

Нови жиро рачун: 265330031003734607, Raiffeisen бaнка

                         

                      СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК - ТЕРМИНИ

 

Напомена: Наведени распоред ће бити  ускоро допуњен.

 

            ПРЕДМЕТ

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

    ПРОФЕСОРА

             ТЕРМИН

    БРОЈ УЧИОНИЦЕ

 
 

Анатомија и физиологија I

 

   Светлана Матић

29. 09. 2023. у 18:00 часова

              6

 
 

Биологија I, II, III, IV

 

   Наташа Бабић

 

27. 09. 2023. у 17:30 часова

              2

 
 

Васпитање и нега деце раног узраста - Т III, IV

 

Сандра Митровић

28. 09. 2023. у 16:30 часова

              1

 
 

Васпитање и нега деце раног узраста - В III, IV

 

Биљана Аћимовић

28. 09. 2023. у 15:00 часова

       Кабинет

 
 

Дечја психологија T+V III

 

  Сања Ђуричић

28. 09. 2023. у 16:30 часова

              6

 
 

Енглески језик I, II, III, IV

 

 Ведрана        Станојевић

27. 09. 2023. у 16:00 часова

              1

 
 

Фармацеутска технологија T+В II, III, IV

 

Драгана Миловановић

25. 09. 2023. у 17:00 часова

              1

 
 

Фармакологија II
 

 

Славица Бошковић

 

 

 
 

Фармакологија III

 

Ивана Пашић

25. 09. 2023. у 15:30 часова

Кабинет

 
 

Физика I, II, III, IV

 

Дивна Вујошевић

25. 09. 2023. 

6

 

 

Физичко васпитање I, II, III, IV

 

Милош Ћирковић

26. 09. 2023. у 16:00 часова

2

 
 

Физикална терапија Т, III, IV

 

Дарко Булатовић

29. 09. 2023. у 17:00 часова

4

 

 

Физикална терапија В, III, IV

 

Горан Марић

27. 09. 2023. у 15:30 часова

Кабинет

 
 

Гинекологија и акушерство

 

Светлана Матић

29. 09. 2023. у 19:00 часова

6

 

 

 

Географија I, II

 

Ивана Булајић

27. 09. 2023. у 16:00 часова

4

 

 

Грађанско васпитање I, II, III, IV

 

Сања Ђуричић

28. 09. 2023. у 16:30 часова

1

 

 

Хемија I, II, III, IV

 

Ивана Марковић

25. 09. 2023. у 16:00 часова

4

 

 

Хигијена и здравствено васпитање

 

Предраг Крупниковић

27. 09. 2023. у 18:30 часова

6

 
 

Хирургија III, IV 

 

 Дарко Булатовић

29. 09. 2023. у 17:00 часова

4

 
 

Инфектологија III

Инфектологија са негом IV

 

 Мирјана Бунчић

28. 09. 2023. у 18:00 часова

6

 
 

Интерна медицина

Исхрана

 

Предраг Крупниковић

27. 09. 2023. у 19:00 часова

6

 

 

Кинезиологија- В I, II

 

Весна Гамбирожа

22. 09. 2023. у 18:00 часова 

Кабинет

 
 

Кинезиологија - Т II, III

 

Дарко Булатовић

29. 09. 2023. у 17:00 часова

4

 
 

Књижевност за децу 

 

Марија Мажибрада

25. 09. 2023. у 16:00 часова

6

 
 

Козметологија Т+В III, IV

 

Ивана Пашић

25. 09. 2023. у 15:30 часова

Кабинет

 
 

Лабораторијске технике Т+В, I 

 

Едис Мурати

28. 09. 2023. у 18:00 часова

Кабинет

 
 

Ликовна култура I, III, IV

 

 

25. 09. 2023. у 16:00 часова

4

 
 

Латински језик I

 

Миланка Митровић

27. 09. 2023. у 19:00 часова

4

 
 

Масажа- Т I,II,III

 

Дарко Булатовић

29. 09. 2023. у 17:00 часова

4

 
 

Масажа- В I,II,III

 

Горан Марић

27. 09. 2023. у 15:30 часова

Кабинет

 
 

Математика I, II, III, IV

 

Јелена Ирић

26. 09. 2023. у 14:00 часова

6

 
 

Медицинска биохемија (ЛТ)  В III, IV

 

Александра Спалевић

28. 09. 2023. у 16:00 часова

Кабинет

 
 

Медицинска биохемија Т

II, III, IV 

 

Славица Бошковић

 

 

 
 

Медицинска етика I, II, III

 

Марија Рековић

28. 09. 2023. у 16:00 часова

6

 
 

Микробиологија са епидемиологијом II

 

Мирјана Бунчић

28. 09. 2023. у 18:00 часова

4

 
 

Музичка култура

 

Марија Цвијетић

25. 09. 2023. у 17:30 часова

4

 
 

Музичко васпитање деце раног узраста T+B, IV

 

Марија Цвијетић

25. 09. 2023. у 17:30 часова

4

 
 

Неурологија III

 

Предраг Крупниковић

27. 09. 2023. у 19:30 часова

6

 
 

Основи клиничке медицине III

 

Дарко Булатовић

29. 09. 2023. у 17:00 часова

4

 
 

Патологија II

Патофизиологија II

 

Мирјана Бунчић

28. 09. 2023. у 18:00 часова

4

 
 

Педијатрија IV

Педијатрија са негом Т+В III, IV

 

Маријана Јовановић

26. 09. 2023. у 16:00 часова

6

 
 

Предшколска педагогија II 

 

Сандра Митровић

28. 09. 2023. у 16:30 часова

1

 
 

Предузетништво IV

 

Вера Симић

25. 09. 2023. у 19:00 часова

2

 
 

Прва помоћ I, IV

 

Дарко Булатовић

29. 09. 2023. у 17:00 часова

4

 
 

Психијатрија IV

 

Славица Бошковић

 

 

 
 

Психологија II,III

 

Сања Ђуричић

28. 09. 2023. у 16:30 часова 

6

 
 

Рачунарство и информатика

 

Јелена Ирић

26. 09. 2023. у 14:00 часова

6

 
 

Социологија са правима грађана

Социологија III

 

Јелена Симовић

25. 09. 2023. у 17:00 часова

1

 
 

Српски језик и књижевност I, II, III, IV

 

Марија Мажибрада

25. 09. 2023. у 16:00 часова 

6

 
 

Устав и права грађана IV

 

Јелена Симовић

25. 09. 2023. у 17:00 часова

1

 
 

Здравствена нега и рехабилитација- Т, I

 

Дарко Булатовић

29. 09. 2023. у 17:00 часова 

4

 
 

Здравствена нега и рехабилитација В, I 

 

Весна Гамбирожа

22. 09. 2023. у 18:00 часова

Кабинет

 
 

Здравствена нега деце раног узраста Т+В I,II

 

Биљана Аранђеловић 

25. 09. 2023. у 18:00 часова 

Кабинет 12

 
 

Здравствена психологија 

 

Сања Ђуричић

28. 09. 2023. у 16:30 часова

6

 
 

Здравствена нега Т+В I, II, III, IV

 

Марина Симовић 

25. 09. 2023. у 16:00 часова 

Кабинет 12

 

 

 


                                                                                                            ОБАВЕШТЕЊЕ:

Поштовани родитељи и драги ученици Средње медицинске школe

"Свети Василије Острошки",

Средња медицинска школа "Свети Василије Острошки", са седиштем у ул. Симина 21а у Београду, честита свима  успешан завршетак школске 2021/2022. године и овом приликом позива све родитеље, односно законске заступнике, чија су деца остварила право уписа да до 12.07.2023. године изврше  упис у наредну 2023/2024. школску годину.

Као што сте упознати, уговор који сте потписали за школску 2022/2023. годину важи  за једну школску годину, а у наредну могу се уписати ученици који су успешно завршили претходну  школску годину и који својим успехом, радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у Школи. Ученици који својим понашањем  крше одредбе Правила понашања у школи, а које прописује Школа по основу права на аутономију установе из члана 99. Закона о основама система образовања и васпитања и врше остале недозвољене радње које се на основу члана 83. Закона о основама система образовања и васпитања сматрају тежим повредама обавеза ученика,  не остварују право уписа у школску  2023/2024. годину,  а посебно у случајевима када је ученику, због непоштовања Правила понашања утврђених општим актима Школе и закона, изречена васпитно-дисциплинска мера или су постојали услови за изрицање те мере. У школској 2023/2024.години Школа није примењивала одредбе чл. 10. Уговора о школовању (једнострани раскид уговора) иако су у појединим случајевима постојали услови за то. Коректним понашањем особља Школе је омогућен неометан завршетак школске године тим ученицима.

С обзиром на то да су мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време свих активности које Школа организује прописани  законом и општим актима Школе, у  ту сврху ће Школа предузети све мере које ће омогућити да ученици и наставници у школској 2023/2024. години, у пријатном и стабилном окружењу, похађају наставу и обављају све наставне активности предвиђене планом и програмом Школе.

На основу свега изложеног, молимо вас да имате разумевања да Школа на овај начин поштује уговоре о школовању који су потписани  као и одредбе важећих општих аката, као и своју пословну политику, не желећи да угрози ничија права , али и желећи да заштити свој углед ,тиме што се не омогућава упис ученика који својим укупним понашањем ометају да се делатност Школе као образовне и васпитне установе несметано обавља, и тиме гради поверење родитеља и ученика који се школују.

                        С поштовањем,

Директор

 

Жаклина Богавац

 

 Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" biti otvorena za administrativne usluge radnim danima 9-17h  

Srdačno,
Srednja medicinska škola
„Sveti Vasilije Ostroški“
Simina 21a


Napomena:

Pratite obaveštenja na sajtu srednje medicinske škole Vasilije Ostroški i našoj facebook stranici, a za dodatne informacije dostupni smo putem telefona 064/1188 391; 064/8412 443


Poštovani,
 
Ukoliko koristite računar za predispitnu proveru, možete pristupiti direktno sa sledećeg linka https://zoom.us/join  ukucavanjem ID broja postavljenog uz predmet
Ukoliko koristite telefon ili tablet za predispitnu proveru  najpre morate instalirati aplikaciju  https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=sr, a zatim prilikom pokretanja izabrati JOIN I ukucati ID postavljen uz predmet
Platformi ZOOM možete pristupiti bez pravljenja naloga, ali zbog lakseg korišćenja i identifikacije savetuje se da napravite nalog https://zoom.us/signup (na telefonima opcija SIGN UP)


UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLATFORME ZOOM
 
1. Direktno sa sajta HTTP://ZOOM.US/JOIN ukucavanjem ID koda predavaca
2. Preuzimanjem aplikacije sa sajta HTTP://ZOOM.US/DOWNLOAD (preuzima se prva ponuđena verzija)
    Nakon preuzimanja i instalacije bira se opcija Join i ukucava ID kod predavača
3. Preuzimanjem mobilne aplikacije Zoom Cloud Meetings preko GOOGLEPLAY-a gde se takođe bira opcija Join i ukucava ID kod predavača

Napomena: 
Za korišćenje Zoom platforme nije neophodno pravljenje naloga.
VAŽNO: Jako je bitno da se ispoštuju termini predavača.