Vandrednoo
 • KOZMETIČKI TEHNIČAR | Vanredno školovanje

  Osnovni cilj četvorogodišnjeg školovanja je:

  • osposobljavanje učenika za obavljanje kozmeto-profilaktičkih i kozmetoterapijskih procedura čiji je cilj nega zaštita kože i otklanjanje estetskih nedostataka na koži.

  • sticanje stručnih kompetencija neophodnih za obavljanje profesionalne delatnosti za zanimanje - Kozmetički tehničar.

  Prateći potrebe savremenog društva za doživotnim obrazovanjem Srednja Medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" pruža mogućnosti da se u oblasti zdravstva i socijalne zaštite kroz formu vanrednog učenja, prekvalifikacije i dokvalifikacije zainteresovani učenici upišu i završe za KOZMETIČKOG TEHNIČARA.


 • Vanredno učenje za Kozmetičkog tehničara

  Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" pruža mogućnost daljeg školovanja za učenike koji su stariji od 17 godina i koji su završili bar jedan razred obrazovnog profila Kozmetički tehničar i žele da nastave školovanje kroz formu vanrednog učenja.


 • Prekvalifikacija za Kozmetičkog tehničara

  Škola pruža mogućnost promene obrazovnog profila kroz prekvalifikaciju za medicinsko zanimanje Kozmetički tehničar. Posle završene bilo koje srednje škole sa IV stepenom kandidati polažu razliku stručnih predmeta, dopunske ispite koje nisu imali u prethodno završenoj srednjoj školi IV stepena .


 • Dokvalifikacija za Kozmetičkog tehničara

  Škola pruža mogućnost promene obrazovnog profila posle završene srednje škole III stepena kroz dokvalifikaciju za zanimanje Kozmetički tehničar IV stepena. Kandidati polažu razliku svih predmeta koje nisu imali u prethodno završenoj školi kao i predmete čiji se sadržaj razlikuje od predmeta koji se izučavaju na smeru na kojem se vrši dokvalifikaciija.


 • Uslovi za upis: I razred

  • završena osnovna škola,
  • završena ili započeta bilo koja srednja škola (III, IV stepen)


 • Potrebna dokumenta

  • Prijava za upis
  • Overena fotokopija svih svedočanstava i diplome
  • Očitana lična karta
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Prijava za polaganje ispita za vanredne učenike • Udžbenici

  Preuzmite spisak udžbenika za smer kozmetički tehničar