vandredno
 • MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR | Vanredno školovanje

  Osnovni cilj školskog programa je sticanje znanja, praktičnih veština iz oblasti bioloških, medicinskih, humanističkih i drugih nauka kao i ostala relevantna znanja potrebna za obavljanje profesije MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR.

  Delokrug rada Medicinske sestre – tehničara podrazumeva: profesionalni rad u pružanju pomoći, negu i zbrinjavanje pacijenata, negovanje pacijenta, merenje i evidentiranje vitalnih funkcija i drugih pokazatelja zdravlja, davanje propisane terapije, pripremanje pacijenta za medicinski tretman i edukativni rad.

  Prateći potrebe savremenog društva za doživotnim obrazovanjem Srednja Medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" pruža mogućnosti da se u oblasti zdrastva i socijalne zaštite kroz formu vanrednog učenja, prekvalifikacije i dokvalifikacije zainteresovani učenici upišu i završe za zanimanje MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR.


 • Vanredno učenje

  Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" pruža mogućnost daljeg školovanja za učenike koji su stariji od 17 godina i koji su završili bar jedan razred obrazovnog profila Medicinska sestra - tehničar i žele da nastave školovanje kroz formu vanrednog učenja.


 • Prekfalifikacija za zanimanje Medicinska sestra - tehničar

  Škola pruža mogućnost promene obrazovnog profila kroz prekvalifikaciju za medicinsko zanimanje Medicinska sestra - tehničar. Posle završene bilo koje srednje škole sa IV stepenom kandidati polažu razliku stručnih predmeta, dopunske ispite koje nisu imali u prethodno završenoj srednjoj školi IV stepena.


 • Dokvalifikacija za zanimanje Medicinska sestra - tehničar

  Škola pruža mogućnost promene obrazovnog profila posle završene srednje škole III stepena kroz dokvalifikaciju za zanimanje Medicinska sestra - tehničar IV stepena. Kandidati polažu razliku svih predmeta koje nisu imali u prethodno završenoj školi kao i predmete čiji se sadržaj razlikuje od predmeta koji se izučavaju na smeru na kojem se vrši dokvalifikaciija.


 • Uslovi za upis

  • završena osnovna škola,
  • završena ili započeta bilo koja srednja škola (III, IV stepen)


 • Potrebna dokumenta:

  • Prijava za upis
  • Overena fotokopija svih svedočanstava i diplome
  • Očitana lična karta
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Prijava za polaganje ispita za vanredne učenike • Udžbenici

  Preuzmite spisak udžbenika za smer medicinska sestra tehničar