Srednja medicinska skolaO Srednjoj medicinskoj školi "Sveti Vasilije Ostroški"
 • Vaspitno - obrazovna ustanova koja se bavi nastavom i drugim vidovima edukacije i stručnog osposobljavanja učenika medicinske struke, oblast zdravstva i socijalne zaštite. Programski usmerena prema učeniku koji usvaja temeljna znanja, izvrsno kliničko obrazovanje, stručne standarde i etička načela.

  Škola stvara pozitivno okruženje, potencira interaktivan rad u malim grupama, promoviše znanje, primenjuje najbolje metode u obrazovanju, prepoznaje i nagrađuje najbolje učenike.

  U skladu sa strateškim ciljevima Ministarstva Prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije rešenjem broj 022-05-00018/2012-03 omogućeno je školovanje učenicima po planovima i programima Ministarstva.

  Škola je akreditovana za sedam obrazovnih profila u četvorogodišnjem trajanju, u oblasti zdravstva i socijalne zaštite:


  • Medicinska sestra - tehničar

  • Medicinska sestra - vaspitač

  • Fizioterapeutski tehničar

  • Kozmetički tehničar

  • Farmaceutski tehničar

  • Laboratorijski tehničar

  • Zdravstveni negovatelj

  Sedište škole je u Beogradu, Simina br. 21A.


 • Nastava

  Imajući u vidu svetske i evropske standarde u organizaciji učenja, Srednja medicinska škola "Sveti Vasilije Ostroški" je posebnu pažnju posvetila obezbeđenju savremenih pristupa učenju kako bi omogućila kvalitet u nastavnom procesu i uspešnost u ostvarivanju ishoda u odnosu na očekivane i poželjne.


 • Organizacija nastave

  Teorijska nastava i vežbe izvode se u učionicama, laboratorijama i kabinetima škole ulica Simina br. 21A, 11000 Beograd.

  Deo programskih sadržaja realizuje se u nastavnim bazama škole: Vojno medicinska akademija u Beogradu (VMA), Kliničko bolnički centar Zvezdara, Dom zdravlja Stari Grad, Predškolska ustanova Čukarica, i druge ustanove i institucije iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite.


 • Trajanje školovanja: 4 godine

  Učenik koji izvrši obaveze utvrđene školskim programom obrazovnog profila i uspešno završi sve IV školske godine - završio je Srednju Medicinsku školu i stekao diplomu IV stepena.


 • Mogućnosti daljeg obrazovanja

  Po završetku školovanja koje traje 4 godine učenik ima sva prava u daljem školovanju, u skladu sa obrazovnim sistemom Republike Srbije.

  Diplome su priznate u zemljama Evrope i na drugim kontinentima, uz redovan postupak nostrifikacije i ekvivalencije.


 • Sedište škole

  Simina br. 21A, 11000 Beograd

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Rešenje broj: 022-05 000 18/2012-03
  Privredni sud u Beogradu, Rešenje broj: 5-14 13-00
  Žiro račun: 265330031003734607, Raiffeisen banka
  PIB: 107 88 51 68
  Matični broj: 17 84 38 77
  Šifra delatnosti: 8532